Twee Man Met Witboek

De bouwsector is sterk gereglementeerd, maar vele regelgevingskaders laten geen ruimte voor laksheid of het gebruik van inadequate praktijken. Infra Kwaliteitsdiensten kan er op rekenen dat instanties worden gevolgd die een norm hebben bepaald waaraan alle bouwbedrijven zich moeten houden. Infra kan u daarbij helpen door protocollen voor te stellen waarin de beste praktijken, normen en compatibiliteit zijn vervat.

Infra-kwaliteit zorgt ook voor het beheer van het onderhoud, de logistiek en de bouw van onderdelen en van het onderhoud tot de grotere overspanning van elk project.

Dus hoe profiteert de bouwsector van kwaliteitsinstanties? Om te beginnen zorgen de normen van de normalisatie-instellingen voor een hoog veiligheidsniveau. Dit levert uiteindelijk voordelen op wanneer bedrijven tegen hoge kosten in veiligheidsbeheer investeren.

Ten tweede verhogen goede veiligheidsnormen ook de kwaliteit van de producten. Het gaat er niet langer om of men een product mooi vindt of niet. Het gaat erom te verzekeren dat het veilig en efficiënt in het gebruik is.itionele voorziening. Dat houdt in dat slechte materialen en redenen voor slechte kwaliteit van de bewerkingen ontbreken. Als een indicator op een specificatie – bijvoorbeeld veiligheidsteststrips die in een chemische fabriek worden gebruikt – niet compatibel is, hercertificeert Infra het. Als een product niet aan de norm voldoet, zal het niet worden gebruikt, hetzij omdat de fabricage niet aan de norm voldeed, hetzij omdat de veiligheidsvoorschriften het gebruik ervan voorschreven. Infra biedt diensten aan die een consistente kwaliteitsservice bieden in alle sectoren.

Ten derde is BRL een zeer sterk voorbeeld van de infrastructuur voor kwaliteitsbeheer die Infra aanbiedt. De bouwprojecten worden bij elk project opgevolgd aan de hand van een rigoureus kwaliteitssysteem. De voortdurende inspecties die Infra uitvoert, tonen aan hoe ernstig het bedrijf deze activiteiten neemt en hoeveel belang Infra eraan hecht. Hieruit blijkt hoe deskundig de processen voor kwaliteitsbeheer zijn: door de kennis van de Infra-normen, de rapporten en de inspecties wordt het volledige werk van een betonleverancier gedocumenteerd om aan te tonen dat de leverancier aan de Infra-normen voldoet.